Skolas maksa

Pirmais bērns $400.  
Divi vai vairāki bērni $580 ($20 atlaide ja samaksā laicīgi)