Kontakti

Mūsu kontakta detaļi ir:

Pārzine: Dzintra Latiša

Tāl:0413125356

Ē-pasts: dzintra@daugavasskola.com.au

Padomes priekšsēde: Lāra Brennere

Ē-pasts: mazalara@hotmail.com

Svarīgas formas

Forma Jauniem Studentiem: šeit

Skolas maksa: šeit

Publicitātes atļauju formu: šeit