Pateicība

Pateicība ziedotājiem

Skolas darbību līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

The Melbourne Latvian School DAUGAVA acknowledges and appreciates the ongoing funding support provided by the Victorian Government.

MLB Daugavas skola par financiālo atbalstu sirsnīgi pateicās Latviešu Valodas Aģentūrai un Izglītības un Zinātnes Ministrijai, kā arī ilggadīgiem ziedotājiem un atbalstītājiem Austrālijā –

- Daugavas Vanagu organizācija

- Latviešu apvienība Austrālija un Jaunzēlandē

- Melburnas Latviešu organizāciju apvienība

- Melburnas Latviešu biedrība

- Melburnas Latviešu nama kooperatīvs

- MLNK dāmu kopa

- Studenšu un studentu korporāciju kopas Melburnā

- Dnister Ukranian Creidt Co-operative

MLB Daugavas skolas saime